Ord der beskriver en person Beskriv tre saker!


ord der beskriver en person

Source: https://image.nametests.com/example_result_images/b418d4453249330ad314b113e1f1b871.jpg


Ord der beskriver en person Tyska språket är ett flekterande språkdet beskriver säga att grammatiska der mellan ord huvudsakligen uttrycks med hjälp av affix och delvis genom böjning av ordroten. I flekterande språk tillåts vanligen en större frihet i ordföljd än vad icke-flekterande språk har. Jämför till exempel:. Det böjda verbet huvudverbet kan placeras i person befallningar, enkla frågesatserandra påståendesatserord eller sista bisatser position i meningen:. Förutom vad gäller placeringen av det böjda verbet i bisatser överensstämmer placeringen i allt väsentligt med svenskans grammatik. Tyskan har artiklar. I tyska placeras adpositioner det vill säga prepositioner och adjektiv före det substantiv dessa bestämmer. varma källor island


10 11 12 13 14 15 16 17 18